CIGA ENERGY

Parte Responsabila cu Echilibrarea ◊ Consultanta in domeniul energiei electrice ◊ Proiecte

Furnizare Energie Electrica ◊ Furnizare Gaze Naturale

Potrivit prevederilor art. 61 pct. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, care a intrat in vigoare la data de 29 decembrie 2018, art. 174 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost completat cu alin. (71), care prevede urmatoarele:

„clientii casnici care si-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul sa revina la furnizarea reglementata”.

Pentru a reveni pe piata reglementata, clientii finali casnici trebuie sa faca o cerere la furnizorii de ultima instanta care asigura furnizarea in regim reglementat in zona in care se afla locul/locurile de consum.

Prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, dar si pentru corecta informare a clientilor finali casnici, facem urmatoarele precizari: Prevederile OUG 114/2018, coroborate cu legislatia secundara emisa de ANRE in aplicarea acesteia, nu vor conduce la cresteri de preturi la energia electrica si gazele naturale furnizate clientilor finali casnici care opteaza pentru furnizarea in regim reglementat

    • in perioada 01.03.2019 – 28.07.2022pentru energia electrica, si
    • in perioada 01.01.2019 – 28.02.2022 – pentru gazele naturale.

Parte Responsabila cu Echilibrarea

CIGA ENERGY este una din cele mai mari companii ce acționează pe Piața de Echilibrare și prin Departamentul PRE echilibrează aproximativ 30% din totalul consumului de energie electrică din România, prin PRE-ul său

Consultanta si Proiecte

CIGA ENERGY derulează o activitate susţinută în zona de consultanţă şi asistenţă tehnică, oferind o paletă extinsă de servicii de specialitate, cuprinzând studii strategice pentru sectoarele de energie electrică şi gaze, dar şi studii pentru proiecte de eficienţă energetică şi energii regenerabile

Furnizare energie electrica

CIGA ENERGY furnizeaza energie electrica in baza licentei de furnizare de furnizare energie electrica nr.991/08.02.2011 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei  si a conditiilor asociate acestei licente

Furnizare gaze naturale

CIGA ENERGY furnizeaza gaze naturale in baza licentei de furnizare gaze naturale nr. 1477/27.08.2012 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si a conditiilor asociate acestei licente

Piața de echilibrare

Parte Responsabilă cu Echilibrarea

♦ Partea Responsabilă cu Echilibrarea este o entitate formată din mai multe companii ce activează pe piața de energie electrică, scopul acestei entități fiind de a optimiza costurile provenite din diferențele dintre prognozele și consumurile reale de energie electrică ale membrilor săi.

♦ Conform legii, orice furnizor de energie electrică trebuie să se constituie ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea sau să delege această obligație către o altă PRE

♦ Participanții la piața de energie electrică trebuie să mențină permanent echilibrul între achiziție și vânzare și, de aceea, trebuie să îi furnizeze operatorului de sistem, prin PRE, o estimare cât mai precisă a consumului și producției/vânzării orare de energie electrică.

♦ Operarea pe această piaţă se desfăşoară fie în nume propriu, fie se poate delega responsabilitatea către alţi deţinători de licenţe în domeniul energiei electrice, titulari de licenţă pe PE.

CIGA ENERGY este una dintre cele mai mari companii care operează pe această piaţă iar Departamentul de Piaţă de Echilibrare echilibrează aproximativ 30% din totalul consumului de energie electrică din România, prin PRE-url CIGA cu cod EIC: 30XROENEL-CIGA-Z.

Prin participarea într-o PRE transparentă, cum este CIGA ENERGY, beneficiați de îmbunătățirea costurilor și veniturilor cu dezechilibrele – plătiți mai puțin pentru deficit, încasați mai mult pentru excedentul de energie – totul într-o manieră transparentă și eficientă.

Vrei sa fii parternul nostru pe Piața de echilibrare energie electrică?

 

Consultanta si Proiecte

Consultanta

♦ CIGA ENERGY derulează o activitate susţinută în zona de consultanţă şi asistenţă tehnică, oferind o paletă extinsă de servicii de specialitate, cuprinzând studii strategice pentru sectoarele de energie electrică şi gaze, dar şi studii pentru proiecte de eficienţă energetică şi energii regenerabile, precum si servicii complementare pietelor de energie electrica si gaze naturale

Proiecte

♦ CIGA ENERGY oferă suport companiilor care doresc să dezvolte proiecte ce vizează producerea de energie electrică din surse regenerabile, oferind asistenţă tehnică, juridică şi comercială pe toata durata de viaţă a proiectului, de la identificarea unei oportunităţi şi validarea ei din punct de vedere tehnic şi juridic, până la realizarea concretă a investiţiei, de la faza de obţinere a autorizaţiilor şi acordurilor, până la punerea în funcţiune.

Parteneri si Colaboratori

♦ De-a lungul timpului, CIGA ENERGY a implementat contracte majore si a colaborat cu unele dintre cele mai importante companii ce activeaza pe piatele de energie electrica si gaze naturale, printre cei mai importanţi clienţi ai companiei numărându-se ACUE (Asociaţia Companiilor de Utilităţi din România) şi ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei).

Stim si intelegem toate aspectele pietelor de energie electrica si gaze naturale

 

Furnizare Energie Electrica

Client CIGA ENERGY

Pentru a beneficia de avantajele liberalizarii pietei de energie electrica, un consumator trebuie sa-si exprime dreptul de eligibilitate. Urmand cativa pasi simpli orice consumator de energie electrica poate sa devina clientul CIGA ENERGY.

Analiza precontracuala

Departamentul de furnizare energie electrica impreuna cu potentialii clienti finali vor gasi intotdeauna cele mai bune solutii pentru optimizarea costurilor cu energia electrica suportate de consumatori

Servicii conexe

Specialistii nostri acorda suport si know-how oricaror activitati conexe ce tin de domeniul energiei electrice, indiferent daca este vorba de optimizarea si eficientizarea consumului de energie electrica sau de aspecte ce tin de  distributie sau transport.

Schimbarea furnizorului de energie electrica

Schimbarea furnizorului de energie electrica este un proces simplu, gratuit care nu implica intreruperea alimentarii cu energie electrica, modificarea instalatiilor de alimentare sau schimbarea contorului electric.

Legislatie

Personalul nostru este mereu la zi cu ultimele noutati in ceea ce priveste actele normative din domeniu energiei electrice, de interes pentru consumatorii de energie electrica din Romania

Pentru informatii complete despre activitatea de furnizare energie electrica

 

Furnizare Gaze Naturale

Client CIGA ENERGY

Pentru a beneficia de avantajele liberalizarii pietei de gaze naturale, un consumator trebuie sa-si exprime dreptul de eligibilitate. Urmand cativa pasi simpli orice consumator de gaze naturale poate sa devina clientul CIGA ENERGY.

Analiza precontracuala

Departamentul de furnizare gaze naturale impreuna cu potentialii clienti finali vor gasi intotdeauna cele mai bune solutii pentru optimizarea costurilor cu gaze naturale suportate de consumatori

Schimbarea furnizorului de energie electrica

Schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit care nu implica intreruperea alimentarii cu gaze naturale, modificarea instalatiilor de alimentare sau schimbarea grupului de masurare.

Legislatie

Personalul nostru este mereu la zi cu ultimele noutati in ceea ce priveste actele normative din domeniu gazelor naturale, de interes pentru consumatorii de gaze naturale din Romania

Pentru informatii complete despre activitatea de furnizare gaze naturale

 

♦ Licente de furnizare
  • Energie electrica nr. 991/08.02.2016
  • Gaze naturale nr. 1477/27.08.2012
♦ Certificari
  • Sistemul de management al calitatii SR EN 9001:2008 / ISO 9001:2008
  • Sistemul de management al mediului SR EN 14001:2005 / ISO 14001:2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediu: Str. Izvor Nr. 92-96 etaj 1 sector 5 Bucuresti, CLADIREA FORUM III

Telefon: +40 217810144

Fax: +40 314181417

Email: office@cigaenergy.ro

Program de lucuru cu publicul: luni-vineri, orele 10.00-1600

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Serviciul comunicare: 0213278153, 0728628664

 

Dreptul clientului final, consumator de energie electrica si gaze naturale, la informare

.

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Telefonul consumatorului: 0219551