Piata de Echilibrare

Parte Responsabila cu Echilibrarea
 

Despre noi

CIGA ENERGY este o companie prezentă  pe piaţa de energie electrică şi gaze naturale din anul 2011, beneficiind de-a lungul timpului de o poziţie consolidată, ca urmare a serviciilor de top pe care le oferă celor aproximativ  450 de clienţi, având la bază principii solide, care promovează profesionalismul, încrederea, importanţa clientului și a personalului propriu. Suntem o echipă de profesionişti de primă clasă, având la bază studii superioare de specialitate şi o experienţă vastă atât în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, cât şi în sectorul economic.

.

Principiul pe care l-am aşezat la baza companiei noastre a constat în creşterea gradului de satisfacţie a partenerilor noştri comerciali, prin identificarea şi anticiparea necesităţilor acestora şi oferirea de soluţii optime. Toată activitatea desfăşurată până în prezent atestă capacitatea echipei noastre de a veni în întampinarea dorinţelor şi intereselor clienţilor, prin vânzarea de produse şi servicii energetice competitive, la un înalt nivel de performanţă.

CIGA ENERGY ca Parte Responsabila cu Echilibrarea

Compania este specializată în furnizarea serviciilor de reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea , pentru participanţii la piaţa de echilibrare, cu un parcurs remarcabil, care ne distinge pe segmentul economic în care activăm, departamentul  Piaţa de Echilibrare, echilibrând aproximativ 30% din totalul consumului de energie electrică din România, prin PRE-ul  CIGA Energy cu cod EIC: 30XROENEL-CIGA-Z.

CIGA ENERGY este una din cele mai mari companii ce acționează pe Piața de Echilibrare și prin Departamentul PRE echilibrează aproximativ 30% din totalul consumului de energie electrică din România, prin PRE-ul său

Piața de echilibrare

Parte Responsabilă cu Echilibrarea

Liberalizarea pieței de energie electrică a avut atât un impact pozitiv, prin intensificarea schimburilor comerciale din domeniu, cât și unul negativ, prin generarea unor situații de asimetrie între cerere și ofertă. Pentru ca eventualele neconcordanțe între cele două forțe economice pot afecta funcționarea corectă a Sistemului Energetic Național, a fost creată piața de echilibrare, a cărei scop este să asigure corelarea cererii și a ofertei din domeniu și corectarea disfuncționalităților pieței.

Prin intermediul pieței de echilibrare, Operatorul de Transport și Sistem întreprinde acțiuni de echilibrare, identificând nevoia de reglaj la producere sau consum și achiziționând energie de echilibrare care se va introduce sau se va extrage din SEN de către participanții la piața de echilibrare. Astfel, energia de echilibrare este folosită pentru a acoperi fie un deficit de producție, fie un exces de producție. Asumarea de răspundere de echilibrare se face fie direct, fie prin delegare către o parte terță, care își asumă rolul de Parte Responsabilă cu Echilibrarea. Reunirea mai multor participanți în cadrul aceleiași Părți Responsabile cu Echilibrarea determină compensarea reciprocă a dezechilibrelor indivduale și distribuirea eficientă a costurilor, dar și a beneficiilor.

Mizând pe o echipă de specialiști de prim rang, compania noastră echilibrează aproximativ 30% din totalul consumului de energie electrică din Romania, prin PRE-ul CIGA Energy. Misiunea noastră o reprezintă constituirea unei PRE dinamice și echitabile pentru toți partenerii, printr-o redistribuire eficientă a costurilor generate de dezechilibre și a beneficiilor rezultate din agregarea dezechilibrelor.

Prin PRE CIGA echilibram

%

din energia electrica consumata in Romania

Odată cu semnarea convențiilor de asumare a echilibrării în anul 2011, societatea noastră s-a dezvoltat intens și s-a consolidat ca business în jurul activităților de echilibrare și nu numai. Serviciile pe care le furnizăm clienților noștri constau atât în activități zilnice, prin care ținem permanent legătura cu Operatorul Pieței de Echilibrare, cât și în activități de tip lunar.

Activitățile pe care le derulăm lunar se referă la schimbul de date, calculul și emiterea facturilor

 • Schimbul de date se realizează atât cu Operatorul de Măsurare OMEPA, cât și cu Operatorii de Rețea pentru zona de Licență Proprie, pentru primirea valorilor măsurate. De asemenea, transmitem către membrii PRE valorile notificate orar pe platforma OPE și pe cele măsurate, descărcate de pe platforma OMEPA în vederea verificării;
 • Primirea, verificarea și validarea facturilor de către PRE CIGA ENERGY, conform Notei de Decontare și a facturilor aferente de la OD, cuprinzând toate sumele de platit sau de primit de PRE CIGA ENERGY pentru Dezechilibre.
 • Calculul tarifului de prestare a serviciului de reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea către toți participanții la Piața de Echilibrare (incluzând calculul costurilor dezechilibrelor);
 • Emiterea facturilor de plată a dezechilibrelor de către PRE CIGA ENERGY, respectiv emiterea Notelor de Informare privind sumele care urmează a fi încasate, pentru toate părțile care au transferat responsabilitatea către PRE CIGA ENERGY

 

Serviciile de ordin zilnic au ca scop schimbul de date cu Operatorul Pieței de Echilibrare

 • Prelucrarea datelor orare din contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice și transmiterea Notificărilor fizice pentru titularii de licență aparținând PRE CIGA ENERGY, utilizând Sistemul Pieței de Echilibrare.
 • Stabilirea pe baza datelor preluate din Sistemul de Tranzacționare și cele transmise de fiecare membru PRE care a transferat responsabilitatea echilibrării către PRE CIGA ENERGY, a cantităților de energie electrică agregate, care au fost tranzacționate pe PZU.
 • Schimbul de date cu alte PRE în vederea realizării unor schimburi bloc pentru corectarea dezechilibrelor între cantitățile contractate și prognoza de consum elaborată de aceștia.
 • Transmiterea Notificărilor fizice pentru Ziua de Livrare, pentru verificare și aprobare la OPE, înainte de Ora de Închidere a PE, a zilei de Tranzacționare care precede Ziua de Livrare, utilizând platforma informatică dedicată (Notificările fizice implică schimburile bloc cu alte PRE-uri, notificările producției și disponibilității Unităților Dispecerizabile, totalul producției și consumului la nivelul PRE).
 • Verificarea confirmărilor și aprobărilor date de către OPE.
 • Transmiterea Notificărilor Fizice pentru tranzacțiile intrazilnice, utilizând platforma informatică dedicată cu cel putin o oră înaintea intervalului de dispecerizare, pentru un schimb bloc al PRE, în conformitate cu regulile de funcționare a Pieței Intrazilnice, în cazul solicitării acestui serviciu suplimentar de către Beneficiar.

 

Clienti si parteneri

Date orare zilnice

Unitati dispecerizabile

%

Enerigie electrica echilibrata din consumul total

Piața de Echilibrare oferă energie electrică pentru echilibrarea sistemului electroenergetic și pentru managementul blocajelor care pot surveni pe parcurs. Concret, ea rezolvă în timp real dezechilibrele rezultate din nereușita tranzacțiilor pe celelalte piețe, printr-o serie de reglaje fine. Piața de echilibrare este obligatorie pentru toți furnizorii de energie electrică, pentru a putea fi respectați parametrii de siguranță și de calitate a furnizării energiei electrice către beneficiarii casnici și industriali, 24 de ore din 24.

Operarea pe această piață se desfășoară fie în nume propriu, fie se poate delega responsabilitatea către alți deținători de licențe în domeniul energiei electrice, titulari de licență pe PE. De reținut este faptul că delegarea responsabilității de echilibrare către o Parte Responsabilă cu Echilibrarea cu mai mulți membri prezintă avantajul major al diminuării valorii dezechilibrelor pentru fiecare parte angrenată.

 

Documente necesare pentru delegarea responsabilității de echilibrare

 • Copie licență furnizare/producere energie electrică sau, după caz, autorizație de înființare și acceptul distribuitorului privind punerea sub tensiune;
 • Condițiile asociate licenței de furnizare/producere;
 • Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
 • Lista persoanelor de contact și a adreselor de corespondență;
 • Delegarea de responsabilitate;
 • Contractul de prestări servicii de echilibrare

♦ Licente de furnizare
 • Energie electrica nr. 991/08.02.2016
 • Gaze naturale nr. 1477/27.08.2012
♦ Certificari
 • Sistemul de management al calitatii SR EN 9001:2008 / ISO 9001:2008
 • Sistemul de management al mediului SR EN 14001:2005 / ISO 14001:2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediu: Str. Izvor Nr. 92-96 etaj 1 sector 5 Bucuresti, CLADIREA FORUM III

Telefon: +40 217810144

Fax: +40 314181417

Email: office@cigaenergy.ro

Program de lucuru cu publicul: luni-vineri, orele 10.00-1600

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Serviciul comunicare: 0213278153, 0728628664

 

Dreptul clientului final, consumator de energie electrica si gaze naturale, la informare

.

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Telefonul consumatorului: 0219551