Piata de Echilibrare

Parte Responsabila cu Echilibrarea

Despre noi

CIGA ENERGY este o companie prezenta  pe piaţa de energie electrică şi gaze naturale din anul 2011, beneficiind de-a lungul timpului de o poziţie consolidată, ca urmare a serviciilor de top pe care le ofera celor aproximativ  600 de clienţi, avand la bază principii solide, care promoveaza profesionalismul, încrederea, importanţa clientului si a personalului propriu. Suntem o echipa de profesionişti de primă clasa, având la bază studii superioare de specialitate şi o experienţă vastă atât în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, cât şi în sectorul economic.

.

Principiul pe care l-am aşezat la baza companiei noastre a constat în creşterea gradului de satisfacţie a partenerilor noştri comerciali, prin identificarea şi anticiparea necesităţilor acestora şi oferirea de soluţii optime. Toată activitatea desfăşurată până în prezent atestă capacitatea echipei noastre de a veni în întampinarea dorinţelor şi intereselor clienţilor, prin vânzarea de produse şi servicii energetice competitive, la un înalt nivel de performanţă.

CIGA ENERGY ca Parte Responsabila cu Echilibrarea

Compania este specializată în furnizarea serviciilor de reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE), pentru participanţii la piaţa de echilibrare, cu un parcurs remarcabil, care ne distinge pe segmentul economic in care activam, departamentul  Piaţa de Echilibrare (DPE) echilibrand aproximativ 50% din totalul consumului de energie electrică din România, prin cele doua PRE-uri ale sale, CIGA 1 si CIGA2.

Oferim clienţilor noştri o paletă extinsă de servicii de consultanţă, de tipul studiilor strategice pentru sectoarele de energie electrică şi gaze sau studiilor pentru proiecte de eficienţă energetică şi energii regenerabile.

Piata de echilibrare

Liberalizarea pietei de energie electrica a avut atat un impact pozitiv, prin intensificarea schimburilor comerciale din domeniu, cat si unul negativ, prin generarea unor situatii de asimetrie intre cerere si oferta. Pentru ca eventualele neconcordante intre cele doua forte economice pot afecta functionarea corecta a Sistemului Energetic National, a fost creata piata de echilibrare, a carei scop este sa asigure corelarea cererii si a ofertei din domeniu si corectarea disfunctionalitatilor pietei.

Prin intermediul pietei de echilibrare, OTS (Operatorul de Transport si Sistem) intreprinde actiuni de echilibrare, identificand nevoia de reglaj la producere sau consum si achizitionand energie de echilibrare care se va introduce sau se va extrage din SEN de catre participantii la PE. Astfel, energia de echilibrare este folosita fie pentru a acoperi un deficit de productie, fie un exces de productie. Asumarea de raspundere de echilibrare se face fie direct, fie prin delegare catre o parte terta, care isi asuma rolul de Parte Responsabila cu Echilibrarea (PRE). Reunirea mai multor participanti in cadrul aceleiasi PRE determina compensarea reciproca a dezechilibrelor indivduale si distribuirea eficienta a costurilor, dar si a beneficiilor.

Mizand pe o echipa de specialisti de prim rang, compania noastra echilibreaza aproximativ 50% din totalul consumului de energie electrica din Romania, prin cele doua PRE-uri ale sale, CIGA 1 (aproximativ 25%) si CIGA 2 (aproximativ 25%). Misiunea noastra o reprezinta constituirea unei PRE dinamice si echitabile pentru toti partenerii, printr-o redistribuire eficienta a costurilor generate de dezechilibre si a beneficiilor rezultate din agregarea dezechilibrelor.

Prin CIGA 1 si CIGA 2 echilibram

%

din energia electrica consumata in Romania

Odata cu semnarea conventiilor de asumare a echilibrarii in anul 2011, societatea noastra s-a dezvoltat intens si s-a consolidat ca business in jurul activitatilor de echilibrare si nu numai. Serviciile pe care le furnizam clientilor nostri constau atat in activitati zilnice, prin care tinem permanent legatura cu Operatorul Pietei de Echilibrare, cat si in activitati de tip lunar.

Activitatile pe care le derulam lunar se refera la schimbul de date, calculul si emiterea facturilor

 • Schimbul de date se realizeaza atat cu Operatorul de Masurare OMEPA, cat si cu Operatorii de Retea pentru zona de Licenta Proprie, pentru primirea valorilor masurate. De asemenea, transmitem catre membrii PRE valorile notificate orar pe platforma OPE si pe cele masurate, descarcate de pe platforma OMEPA in vederea verificarii;
 • Primirea, verificarea si validarea facturilor de catre PRE CIGA ENERGY, conform Notei de Decontare si a facturilor aferente de la OD, cuprinzand toate sumele de platit sau de primit de PRE CIGA ENERGY pentru Dezechilibre.
 • Calculul tarifului de prestare a serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea catre toti participantii la Piata de Echilibrare (incluzand calculul costurilor dezechilibrelor);
 • Emiterea facturilor de plata a dezechilibrelor de catre PRE CIGA ENERGY, respectiv emiterea Notelor de Informare privind sumele care urmeaza a fi incasate, pentru toate partile care au transferat responsabilitatea catre PRE CIGA ENERGY

Serviciile de ordin zilnic au ca scop schimbul de date cu Operatorul Pietei de Echilibrare

 • Prelucrarea datelor orare din contractele de vanzare-cumparare a energiei electrice si transmiterea Notificarilor fizice pentru titularii de licenta apartinand PRE CIGA ENERGY, utilizand Sistemul Pietei de Echilibrare.
 • Stabilirea pe baza datelor preluate din Sistemul de Tranzactionare si cele transmise de fiecare membru PRE care a transferat responsabilitatea echilibrarii catre PRE CIGA ENERGY, a cantitatilor de energie electrica agregate, care au fost tranzactionate pe PZU.
 • Schimbul de date cu alte PRE in vederea realizarii unor schimburi bloc / realizarea schimburilor bloc, pentru corectarea dezechilibrelor intre cantitatile contractate si prognoza de consum elaborata de acestia.
 • Transmiterea Notificarilor fizice pentru Ziua de Livrare, pentru verificare si aprobare la OPE, inainte de Ora de Inchidere a PE (max. ora 16:30) a zilei de Tranzactionare care precede Ziua de Livrare, utilizand platforma informatica dedicata (Notificarile fizice implica schimburile bloc cu alte PRE-uri, notificarile productiei si disponibilitatii Unitatilor Dispecerizabile, totalul productiei si consumului la nivelul PRE).
 • Verificarea confirmarilor si aprobarilor date de catre OPE.
 • Transmiterea Notificarilor Fizice pentru tranzactiile intrazilnice, utilizand platforma informatica dedicata cu cel putin o ora inaintea intervalului de dispecerizare, pentru un schimb bloc al PRE, in conformitate cu regulile de functionare ale Pietei Intrazilnice, in cazul solicitarii acestui serviciu suplimentar de catre Beneficiar.

Clienti si parteneri

Date orare zilnice

Unitati dispecerizabile

%

Enerigie electrica echilibrata din consumul total

Piata de Echilibrare ofera energie electrica pentru echilibrarea sistemului electroenergetic si pentru managementul blocajelor care pot surveni pe parcurs. Concret, ea rezolva in timp real dezechilibrele rezultate din nereusita tranzactiilor pe celelalte piete, printr-o serie de reglaje fine. Piata de echilibrare este obligatorie pentru toti furnizorii de energie electrica, pentru a putea fi respectati parametrii de siguranta si de calitate a furnizarii energiei electrice catre beneficiarii casnici si industriali, 24 de ore din 24.

Operarea pe aceasta piata se desfasoara fie in nume propriu, fie se poate delega responsabilitatea catre alti detinatori de licente in domeniul energiei electrice, titulari de licenta pe PE. De retinut este faptul ca delegarea responsabilitatii de echilibrare catre o Parte Responsabila cu Echilibrarea cu mai multi membri prezinta avantajul major al diminuarii valorii dezechilibrelor pentru fiecare parte angrenata.

Documente necesare pentru delegarea responsabilitatii de echilibrare
 • Copie licenta furnizare/producere energie electrica sau, dupa caz, autorizatie de infiintare si acceptul distribuitorului privind punerea sub tensiune;
 • Conditiile asociate licentei de furnizare/producere;
 • Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
 • Lista persoanelor de contact si a adreselor de corespondenta;
 • Delegarea de responsabilitate;
 • Contractul de prestari servicii de echilibrare

♦ Licente de furnizare
 • Energie electrica nr. 991/08.02.2016
 • Gaze naturale nr. 1477/27.08.2012
♦ Certificari
 • Sistemul de management al calitatii SR EN 9001:2008 / ISO 9001:2008
 • Sistemul de management al mediului SR EN 14001:2005 / ISO 14001:2004

 

 

  ciga-licente-gaze-naturalelicenta-ciga

 

 

 

iso-14001 iso-9001

 

Sediu: Str. Izvor Nr. 92-96 etaj 1 sector 5 Bucuresti, CLADIREA FORUM III

Telefon: +40 217810144

Fax: +40 314181417

Email: office@cigaenergy.ro

Program de lucuru cu publicul: luni-vineri, orele 10.00-1600

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Serviciul comunicare: 0213278153, 0728628664

 

Formular reclamatii

Dreptul clientului final, consumator de energie electrica si gaze naturale, la informare

.

 

Citeste

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Telefonul consumatorului: 0219551

 

Formular reclamatii